dzisiaj jest: 22 marca 2018 r.   ::    imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
 • Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

  Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

 • Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

  Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

 • 27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka

  IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

 • Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

  Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim KopernikuPodsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się XXIV akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działający w urzędzie. Rezultatem trwającej trzy godziny akcji było pozyskanie 6 litrów życiodajnego płynu, który pomoże ratować ludzkie zdrowie i życie. Czytaj więcej...


Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie po raz kolejny udowodnili swoją wiedzę i umiejętności podczas Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Olimpiada jest organizowana przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Czytaj więcej...


27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego 27 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie - ul. Narutowicza 38 - odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godz. 13.00. Czytaj więcej...


IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchamia IV edycję ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka". Celem projektu jest zazielenianie polskich miast poprzez tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Czytaj więcej...


Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku Czwarta wymiana młodzieży, odbywająca się w ramach projektu I CHANGE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus plus, stała się faktem. Tym razem młodzież wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich Trouville-sur-Mer we Francji, Fuengirola w Hiszpanii i Samsun w Turcji przyjechała do Liceum w Tuchowie. Czytaj więcej...
Previous
Next

Transport i Komunikacja

rozmiar tekstu w artykule:
 ikona pwpwElektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca        

ikona_epuapElektroniczna Skrzynka Podawcza

       
Legenda: ikona formularz 32 ikona oswiadczenie 32 ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
PRAWO JAZDY        
         
WNIOSEK O WYDANIE /PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI/ ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
WYDANIE NOWEGO BLANKIETU PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH
(NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA, TERMINU WAŻNOŚCI
    ikona karta uslug 32 ikona druk 32
WYDANIE KRAJOWEGO PRAWA JAZDY
(PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ)
    ikona karta uslug 32 ikona druk 32
DOKONANIE WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
WYDANIE WTÓRNIKA KRAJOWEGO PRAWA JAZDY
( UTRATA, ZNISZCZENIE )
    ikona karta uslug 32 ikona druk 32
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO KIEROWANIA POJAZDAMI ikona formularz 32 ikona oswiadczenie 32    
Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania prawa jazdy ikona formularz 32      
Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania  prawa jazdy ikona formularz 32      
Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wymianę prawa jazdy zagranicznego     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wymianę ustawową krajowego prawa jazdy     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna   ikona oswiadczenie 32    
         
DOWÓD REJESTRACYJNY - REJESTRACJA        
         
Wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i ewidencji pojazdów dotyczących montażu instalacji gazowej     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i ewidencji pojazdów dotyczących przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o przerejestrowanie pojazdu z innego urzędu     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o rejestrację czasową w celu przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o rejestrację nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy z terytorium państwa członkowskiego UE     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej jednorzędowej lub dwurzędowej dla oznaczenia bagażnika pojazdu samochodowego z wyłączeniem motycykla     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
DOWÓD REJESTRACYJNY - WYREJESTROWANIE POJAZDU
       
         
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
DOWÓD REJESTRACYJNY - WTÓRNIK
       
         
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu utraty dokumentu     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
TRANSPORT - LICENCJE, ZEZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA        
         
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
    ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Oświadczenie - zgoda zarządzającego, który jest pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub przedsiębiorcą        ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie - zgoda zarządzającego gdy pełni tę funkcję na podstawie umowy zlecenia       ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej        ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie dot. kierowców       ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie o dobrej reputacji - przedsiębiorca i zarządzający transportem       ikona oswiadczenie 32
Wykaz pojazdów       ikona druk 32
Wniosek - zgłoszenie zmian do licencji       ikona druk 32
Wniosek - zmiana treści licencji       ikona druk 32
         
Wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu 7-9 osób
    ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Oświadczenie - zgoda zarządzającego        ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie o dobrej reputacji        ikona oswiadczenie 32
Oświadczenie dotyczące kierowców       ikona oswiadczenie 32
Wykaz pojazdów       ikona druk 32
Wniosek - zgłoszenie zmian do licencji       ikona druk 32
Wniosek - zmiana treści licencji       ikona druk 32
         
 Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja)
     ikona karta uslug 32  ikona druk 32
 Oświadczenie - zgoda zarządzającego        ikona oswiadczenie 32
 Oświadczenie o dobrej reputacj        ikona oswiadczenie 32
 Wniosek - zgłoszenie zmian do licencji        ikona druk 32
 Wniosek - zmiana treści licencji        ikona druk 32
         
Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Oświadczenie dot. kierowców       ikona oswiadczenie 32
Wykaz pojazdów do wniosku       ikona druk 32
Wniosek - zgłoszenie zmian do zaświadczenia       ikona druk 32
Wniosek - zmiana treści zaświadczenia       ikona druk 32
         
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
DIAGNOSTA, INSTRUKTOR, OSK, SKP        
         
Wniosek o wydanie/zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
         
Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy       ikona druk 32
Wniosek o wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy       ikona druk 32
Wniosek o zaświadczenie potwierdzające uczesnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów ikona formularz 32      
 Oświadczenie o niekaralności       ikona druk 32
 Oświadczenie o danych zawartych w ewidencji       ikona druk 32
         
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Wniosek - zgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców       ikona druk 32
         
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów     ikona karta uslug 32 ikona druk 32
Oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów   ikona oswiadczenie 32    
Wniosek - zgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów       ikona druk 32

 

Legenda:
ikona formularz 32   Formularz
ikona oswiadczenie 32   Oświadczenie
ikona karta uslug 32   Karta usług
ikona druk 32   Druk

 

Narutowicza_38

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:86
Wczoraj:517
W tym tygodniu:1787
W tym miesiącu:10502
Ogółem:887453

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd