Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Tarnów, dnia 07.12.2020 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2h, ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2020, poz.1057) – Zarząd Powiatu Tarnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 41 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął w dniu 03 grudnia 2020 r. Uchwałę Nr 1780.2020 dokonując wyboru oferenta:

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie,
ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn.

Na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 41 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Szacunkowa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosić będzie:
2021 rok - 145.968,00 zł
2022 rok - 145.968,00 zł
2023 rok - 145.968,00 zł
2024 rok - 145.968,00 zł
2025 rok - 145.968,00 zł

Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadania będzie ustalona w uchwałach budżetowych Rady Powiatu Tarnowskiego na poszczególne lata.

 
Link do ogłoszenia w BIP - tutaj.  

Our website is protected by DMC Firewall!