Informacja w sprawie zmiany treści ogłoszenia o konkursie ofert dotyczące wieku dzieci kwalifikujących się do udziału w programie zdrowotnym

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Dokonano zmiany zapisu w rozdziale III ust. 5 ogłoszenia konkursu ofert dot. wieku dzieci kwalifikujących się do udziału w „Programie polityki zdrowotnej dotyczącym profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w 2021.

 „Szczepieniami przeciwko zakażeniom meningokokowym typu B mogą być objęte dzieci do 2 lat, w tym kończące w danym roku kalendarzowym 2 lata (dzieci urodzone w 2019 roku) spełniające kryteria Programu…” Analogicznie zaktualizowano zapisy dot. wieku dziecka w załączniku do ogłoszenia, tj. projekcie umowy planowanej do zawarcia z wybranymi w drodze konkursu ofert realizatorami Programu.
Decyzję w w/w zakresie Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2021 r. (Uchwała nr 2259.2021).

Wicestarosta Jacek Hudyma

Link do ogłoszenia - tutaj.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!