dzisiaj jest: 18 lutego 2019 r.   ::    imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Fundusze Krajowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

rozmiar tekstu w artykule:
Tytuł projektu Nazwa programu/Funduszu Wartość projektu Kwota dofinansowania UE/fundusze Termin realizacji Wynik oceny/naboru
Trzy projekty na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Zbylitowskiej Górze: „Szkoła XXI”, „Jak w domu” i „Ośrodek bez barier”.
„Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
58 044,49 52 448,49 2007 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
Wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w trzech firmach powiatu tarnowskiego. „Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 286 192,28 110 509,76 2007 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 702,65 2 702,65 2007 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Budowa stajni i ujeżdżalni wraz z zapleczem socjalno sanitarnym dla osób niepełnosprawnych. PFRON/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400 000,00 600 000,00 2007-2008 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Dwa projekty: „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku internatu SOSW w Zbylitowskiej Górze”, „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla DPS w Karwodrzy. „Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 160 122,90 72 276,16 2008 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
Trzy projekty: „Likwidacja barier w poruszaniu się w Ośrodku Zdrowia w Skrzyszowie”, „Likwidacja barier w SG ZOZ w Pleśnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” i „Likwidacja barier komunikacyjnych w Gminie Lisia Góra – zakup mikrobusu na potrzeby osób niepełnosprawnych”. „Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 311 976,92 130 870,17 2008-2009 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
„Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 127 473,00 38 242,50 2009-2010 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Trzy projekty: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Starych Żukowicach ”, „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” i „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas Diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414 638,40 123 847,47 2009-2010 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 459,60 15 459,60 2010 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 187,20 9 187,20 2011 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Trzy projekty w zakresie likwidacji barier transportowych – zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gmin Wierzchosławice
i Pleśna oraz Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Piast”
im. Wincentego Witosa
w Woli Rzędzińskiej.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 387 669,00 192 164,00 2010-2012 Pozytywny. Projekty zrealizowane.
Jeden projekt „ Likwidacja barier transportowych: w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego
9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149 987,00 42 000,00 2011-2012 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 718,40 10 718,40 2012 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Dwa projekty w zakresie likwidacji barier transportowych – zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz Domu Pomocy Społecznej
w Nowodworzu.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 269 345,24 107 738,09 2012-2013 Pozytywny. Projekty
zrealizowane
Projekt „ Zakup mikrobusu do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w Gminie Tarnów. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 148 915,00 59 566,00 2012-2013 Pozytywny. Projekt
zrealizowany.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 180,00 9 180,00 2013 Pozytywny. Projekt
zrealizowany.
Dwa projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy” oraz „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 286 347,96 127 974,00 2013-2014 Pozytywny. Projekty realizowane.
Sześć projektów; „Likwidacja barier w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”, „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie”, „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w celu likwidacji barier transportowych w Gminie Zakliczyn”, „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztacie terapii zajęciowej” „Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 872 970,14 414 397,85 2013-2014 Pozytywny. Projekty realizowane.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600,00 9 600,00 2014 Pozytywny. Projekt realizowany.
„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 500,00 10 500,00 2015 Pozytywny. Projekt
zrealizowany.
„Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i umożliwienie im uzyskania zatrudnienia na rynku pracy”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71 435,00 52 826,00 2014-2015 Pozytywny. Projekt
zrealizowany.
„Likwidacja barier transportowych w Gminie Radłów”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 118 000,00 70 800,00 2014-2015 Pozytywny. Projekt zrealizowany.
Trzy projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 500,00 37 500,00 2016-2017 Pozytywny w zakresie projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Projekt zrealizowany. Pozostałe projekty ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzone.
Pięć projektów: „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi”, „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”, „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych”, „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”, „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach”. „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 403.933,89 243.873,94  2016-2017

Pozytywny z wyłączeniem projektu „Likwidacja barier transportowych
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”.
Ww. projekt ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzony.

Projekty zrealizowane.
Trzy projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 292.700,00 160.000,00 2017-2018 Pozytywny.
Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.
Projekty: „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”, "Dostosowanie budynku szkoły w Rzuchowej do potrzeb osób niepełnosprawnych", "Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych – dostosowanie budynku szkoły w Szerzynach do potrzeb osób niepełnosprawnych". „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 352.576,19 225.807,26 2017-2018 Pozytywny.
Projekty zrealizowane.

Cztery projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach”, Likwidacja barier transportowych w DPS Wietrzychowice”, "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

571.704,00

335.000,00

2018

Pozytywny.
Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.

Projekt: „Likwidacja barier w poruszaniu się w ramach II etapu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Przychodni Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy"

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

140.220,00

70.000,00

2018

Pozytywny.
Projekt zrealizowany.

 

 

292.700,00

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:203
Wczoraj:343
W tym tygodniu:203
W tym miesiącu:7563
Ogółem:1044345

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!