dzisiaj jest: 16 września 2021 r.   ::    imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

rozmiar tekstu w artykule:

Tytuł projektu

Nazwa programu/Funduszu

Wartość projektu

Kwota dofinansowania UE/fundusze

Termin realizacji

Wynik oceny/naboru

Trzy projekty na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Zbylitowskiej Górze: „Szkoła XXI”, „Jak w domu” i „Ośrodek bez barier”.

„Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

58 044,49

52 448,49

2007

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

Wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w trzech firmach powiatu tarnowskiego.

„Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

286 192,28

110 509,76

2007

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 702,65

2 702,65

2007

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Budowa stajni i ujeżdżalni wraz z zapleczem socjalno sanitarnym dla osób niepełnosprawnych.

PFRON/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 400 000,00

600 000,00

2007-2008

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Dwa projekty: „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku internatu SOSW w Zbylitowskiej Górze”, „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla DPS w Karwodrzy.

„Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

160 122,90

72 276,16

2008

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

Trzy projekty: „Likwidacja barier w poruszaniu się w Ośrodku Zdrowia w Skrzyszowie”, „Likwidacja barier w SG ZOZ w Pleśnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” i „Likwidacja barier komunikacyjnych w Gminie Lisia Góra – zakup mikrobusu na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

311 976,92

130 870,17

2008-2009

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

„Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

127 473,00

38 242,50

2009-2010

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Trzy projekty: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Starych Żukowicach ”, „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” i „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas Diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

414 638,40

123 847,47

2009-2010

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

15 459,60

15 459,60

2010

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9 187,20

9 187,20

2011

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Trzy projekty w zakresie likwidacji barier transportowych – zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gmin Wierzchosławice
i Pleśna oraz Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Piast”
im. Wincentego Witosa
w Woli Rzędzińskiej.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

387 669,00

192 164,00

2010-2012

Pozytywny. Projekty zrealizowane.

Jeden projekt „ Likwidacja barier transportowych: w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego
9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

149 987,00

42 000,00

2011-2012

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 718,40

10 718,40

2012

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Dwa projekty w zakresie likwidacji barier transportowych – zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz Domu Pomocy Społecznej
w Nowodworzu.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

269 345,24

107 738,09

2012-2013

Pozytywny. Projekty
zrealizowane

Projekt „ Zakup mikrobusu do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w Gminie Tarnów.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

148 915,00

59 566,00

2012-2013

Pozytywny. Projekt
zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9 180,00

9 180,00

2013

Pozytywny. Projekt
zrealizowany.

Dwa projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy” oraz „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

286 347,96

127 974,00

2013-2014

Pozytywny. Projekty realizowane.

Sześć projektów; „Likwidacja barier w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”, „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie”, „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w celu likwidacji barier transportowych w Gminie Zakliczyn”, „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztacie terapii zajęciowej” „Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

872 970,14

414 397,85

2013-2014

Pozytywny. Projekty realizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9 600,00

9 600,00

2014

Pozytywny. Projekt realizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”.

„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 500,00

10 500,00

2015

Pozytywny. Projekt
zrealizowany.

„Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i umożliwienie im uzyskania zatrudnienia na rynku pracy”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

71 435,00

52 826,00

2014-2015

Pozytywny. Projekt
zrealizowany.

„Likwidacja barier transportowych w Gminie Radłów”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

118 000,00

70 800,00

2014-2015

Pozytywny. Projekt zrealizowany.

Trzy projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

37 500,00

37 500,00

2016-2017

Pozytywny w zakresie projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Projekt zrealizowany. Pozostałe projekty ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzone.

Pięć projektów: „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi”, „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”, „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych”, „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”, „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

403.933,89

243.873,94

 2016-2017

Pozytywny z wyłączeniem projektu „Likwidacja barier transportowych
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”.
Ww. projekt ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzony.

Projekty zrealizowane.

Trzy projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

292.700,00

160.000,00

2017-2018

Pozytywny.
Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.

Projekty: „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”, "Dostosowanie budynku szkoły w Rzuchowej do potrzeb osób niepełnosprawnych", "Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych – dostosowanie budynku szkoły w Szerzynach do potrzeb osób niepełnosprawnych".

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

352.576,19

225.807,26

2017-2018

Pozytywny.
Projekty zrealizowane.

Cztery projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach”, Likwidacja barier transportowych w DPS Wietrzychowice”, "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

571.704,00

335.000,00

2018

Pozytywny.
Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.

Projekt: „Likwidacja barier w poruszaniu się w ramach II etapu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Przychodni Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy"

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

140.220,00

70.000,00

2018

Pozytywny.
Projekt zrealizowany.

Dwa projekty: „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

208.782,50

113.487,50

2019

Pozytywny.
Projekty zrealizowane.

Dwa projekty: „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”, “Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Rzepienniku Biskupim”.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

239.145,31

160.000,00

2019

Pozytywny.
Projekty zrealizowane.
Trzy projekty: „Likwidacja barier architektonicznych w CKZiU w Tuchowie”,  „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

554.056,67

272.481,17

2019-2020

Projekty w trakcie oceny

Dziewięć projektów: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 dla potrzeb wykonania windy osobowej, głośnomówiącej od strony ul. Jagiełły, wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego”, „Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych z wiatrołapem przy budynku  szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach”, „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej”, „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”, „Likwidacja barier transportowych w Centrum aktywizacji i opieki seniorów prowadzonych przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych”, „Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny”, „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”,  „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”,  „Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra”

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.345.993,70

1.498.916,48

2019-2020

Projekty w trakcie oceny

 

 

 

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:783
Wczoraj:907
W tym tygodniu:3491
W tym miesiącu:11849
Ogółem:1911608

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!