dzisiaj jest: 22 kwietnia 2021 r.   ::    imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
 • Naprawa dróg po zimie

  Naprawa dróg po zimie

 • Numer alarmowy 998 już nie połączy ze Strażą Pożarną

  Numer alarmowy 998 już nie połączy ze Strażą Pożarną

 • Bitwa Regionów - największy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich trwa

  Bitwa Regionów - największy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich trwa

 • Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

  Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

 • Trzy nowe karetki dla Pogotowia

  Trzy nowe karetki dla PogotowiaNaprawa dróg po zimie

Naprawa dróg po zimie Wkrótce rozpocznie się naprawa najbardziej zniszczonych po zimie odcinków powiatowych dróg. Samorząd powiatu tarnowskiego przeznaczył na ten cel 2,4 mln zł. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na odcinkach o łącznej długości przeszło 8 kilometrów. Czytaj więcej...


Numer alarmowy 998 już nie połączy ze Strażą Pożarną

Numer alarmowy 998 już nie połączy ze Strażą Pożarną Od 20 kwietnia 2021 roku, zgodnie z załączonym harmonogramem Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, rozpoczyna proces przejęcia obsługi numeru alarmowego 998. Proces ten potrwa 7 dni tj. do 27 kwietnia br., sukcesywnie obejmując województwo małopolskie. Czytaj więcej...


Bitwa Regionów - największy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich trwa

Bitwa Regionów - największy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich trwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje przyjmowanie zgłoszeń po roku przerwy, spowodowanej pandemią i zaprasza do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną, oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Czytaj więcej...


Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną powodującą brak możliwości zorganizowania akcji oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, serdecznie zachęcamy do oddawania krwi w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziały terenowe w Tarnowie na ul. Lwowskiej 178A, Szpital im. Św. Łukasza oraz na ul. Szpitalnej 13, Szpital im. Edwarda Szczeklika. Czytaj więcej...


Trzy nowe karetki dla Pogotowia

Trzy nowe karetki dla Pogotowia Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie otrzymało trzy nowe ambulanse, które zakupione zostały ze środków przeznaczonych przez rząd na walkę z COVID-19. W symbolicznym przekazaniu karetek tarnowskim ratownikom medycznym uczestniczyli Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Dyrektor PSPR w Tarnowie Kazimiera Kunecka. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top esop

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

Termin: 13 kwietnia 2021 r., godz 12:00.
Posiedzenie odbędzie sie w trybie zdalnym.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie o „Stanie bezpieczeństwa Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku” wraz z oceną obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 7. Zapoznanie z:
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku,przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej
  • Straży Pożarnej w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnowskiego
   w 2020 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za 2020 rok oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.
 10. Przedstawienie Planu Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Starosty Tarnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Tarnowskiego Radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024.
 13. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 oraz monitoringu Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Tarnowskim na lata 2016-2020 za rok 2020.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności w Tarnowie za rok 2020.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ryglicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gromniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skrzyszów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ryglice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z dnia 30 maja 2007 roku zawartego pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim dotyczącego przyznawania przez Powiat Tarnowski i Gminę Miasta Tarnowa Nagrody imieniem Tadeusza Tertila.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 roku na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 28. Rozpatrzenie petycji 1.
 29. Rozpatrzenie petycji 2.
 30. Rozpatrzenie wniosku.
 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.
 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 34. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 1 kwietnia 2021 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:25
Wczoraj:992
W tym tygodniu:3155
W tym miesiącu:19269
Ogółem:1798867

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!