dzisiaj jest: 15 lipca 2020 r.   ::    imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
 • Powiat Tarnowski pamięta o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich

  Powiat Tarnowski pamięta o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich

 • Przyjdź, pomóż potrzebującym - chorzy czekają

  Przyjdź, pomóż potrzebującym - chorzy czekają

 • Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Akcji „ III Most”

  Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Akcji „ III Most”

 • 500 bonów dla 10 małopolskich gmin za najlepszą frekwencję w wyborach prezydenckich

  500 bonów dla 10 małopolskich gmin za najlepszą frekwencję w wyborach prezydenckich

 • Kolejne środki dla mieszkańców powiatu tarnowskiego w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji

  Kolejne środki dla mieszkańców powiatu tarnowskiego w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisjiPowiat Tarnowski pamięta o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich

Powiat Tarnowski pamięta o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich Obchody 77. rocznicy Rzezi Wołyńskiej rozpoczęły się Mszą świętą w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Po niej na Starym Cmentarzu – pod Kurhanem Kresowym – został odśpiewany hymn państwowy oraz rota. Samorząd powiatu tarnowskiego reprezentowali Tomasz Stelmach, Etatowy Członek Zarządu oraz Józef Gądek, radny powiatowy, którzy złożyli kwiaty i światła pamięci. Czytaj więcej...


Przyjdź, pomóż potrzebującym - chorzy czekają

Przyjdź, pomóż potrzebującym - chorzy czekają W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną powodującą brak możliwości zorganizowania akcji oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, serdecznie zachęcamy do oddawania krwi w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziały terenowe w Tarnowie na ul. Lwowskiej 178A, Szpital im. Św. Łukasza oraz na ul. Szpitalnej 13, Szpital im. Edwarda Szczeklika. Czytaj więcej...


Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Akcji „ III Most”

Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Akcji „ III Most” 26 lipca w Zabawie odbędą się obchody 76. rocznicy Akcji „Most III”. Uroczystościom patronuje Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Czytaj więcej...


500 bonów dla 10 małopolskich gmin za najlepszą frekwencję w wyborach prezydenckich

500 bonów dla 10 małopolskich gmin za najlepszą frekwencję w wyborach prezydenckich Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu 500 bonów wycieczkowych o wartości 1 bon = 1 tysiąc zł dla 10 gmin z Małopolski o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej...


Kolejne środki dla mieszkańców powiatu tarnowskiego w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji

Kolejne środki dla mieszkańców powiatu tarnowskiego w ramach Programu likwidacji źródeł niskiej emisji Powiat Tarnowski informuje o przyznaniu dotacji ze środków budżetu powiatu, w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie Powiatu Tarnowskiego działań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.   Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top esop

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XIX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

Termin: 23 czerwca 2020 r. godz 13:00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul.Narutowicza 38

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radną Alinę Barbachen.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok.
 13. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie informacji „O stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnowskiego w 2019 roku”.
 14. Zapoznanie z:
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie PowiatuTarnowskiego w 2019 roku,
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku - oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok.
 16. Przedstawienie analizy zmiany planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok.
 18. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022.
 19. Harmonogram działań na rok 2020 do Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej łączącej zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie o powołanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 2B, typu socjalizacyjnego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szerzyny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Ciężkowice, Skrzyszów oraz Wojnicz prowadzenia zadań publicznych  Powiatu Tarnowskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Lisia Góra oraz Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 28. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – rok 2019.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”.
 30. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2019 roku;
 31. Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnej do Komisji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 34. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2020 roku.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 36. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.
 37. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 38. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 39. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                        Paweł Smoleń

Tarnów, 10 czerwca 2020 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:302
Wczoraj:1188
W tym tygodniu:2781
W tym miesiącu:15007
Ogółem:1370553

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!