dzisiaj jest: 22 marca 2018 r.   ::    imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
 • Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

  Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

 • Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

  Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

 • 27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka

  IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

 • Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

  Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim KopernikuPodsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się XXIV akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działający w urzędzie. Rezultatem trwającej trzy godziny akcji było pozyskanie 6 litrów życiodajnego płynu, który pomoże ratować ludzkie zdrowie i życie. Czytaj więcej...


Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie po raz kolejny udowodnili swoją wiedzę i umiejętności podczas Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Olimpiada jest organizowana przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Czytaj więcej...


27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego 27 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie - ul. Narutowicza 38 - odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godz. 13.00. Czytaj więcej...


IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchamia IV edycję ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka". Celem projektu jest zazielenianie polskich miast poprzez tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Czytaj więcej...


Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku Czwarta wymiana młodzieży, odbywająca się w ramach projektu I CHANGE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus plus, stała się faktem. Tym razem młodzież wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich Trouville-sur-Mer we Francji, Fuengirola w Hiszpanii i Samsun w Turcji przyjechała do Liceum w Tuchowie. Czytaj więcej...
Previous
Next

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji

XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Termin: 27 marca 2018 r., godz. 13.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Tarnowie - ul. Narutowicza 38

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Sprawozdanie z Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2017 roku.
 7. Ocena pracy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2017 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego oraz z działalności merytorycznej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za 2017 rok.
 9. Zapoznanie się z planem finansowym oraz z działalności merytorycznej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej na 2018 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2017 rok.
 11. Plan finansowy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
 14. Przyjęcie „Harmonogramu działań na 2018 rok” do „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rzuchowej w placówkę opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
 17. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciężkowicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ciężkowicach.
 18. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ryglicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ryglicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Tuchowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Tuchowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Radłowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Radłowie.
 21. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zbylitowskiej Górze.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zbylitowskiej Górze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe, w Zbylitowskiej Górze.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cieżkowice na wykonanie pomnika „Ławeczka Paderewskiego”.
 24. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 25. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL.357.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Skrzyszów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Tarnowskiego radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2018-2021.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2017 rok.
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.
 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.
 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 34. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 
 

Przewodniczący Rady


/ - / Paweł Smoleń

Tarnów, 14 marca 2018 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:91
Wczoraj:517
W tym tygodniu:1792
W tym miesiącu:10507
Ogółem:887458

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!