XII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 15 października 2019 r., godz. 12.00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul. Narutowicza 38

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji;
 4. Interpelacje radnych;
 5. Sprawozdanie końcowe ze współzawodnictwa sportowego Szkół Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2018/2019;
 6. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w roku 2018 oraz zamierzenia w najbliższym czasie mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu Tarnowskiego.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI.48.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;
 8. Podjecie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie;
 9. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach ew. nr 512/9, 525/2, 526/2, 526/4, 522/8, 528/1, 527/2, 524/2,553/5, 557/12, 557/15, 538/11, 539/2, 538/14, 538/16 w m. Skrzyszów do kategorii dróg powiatowych;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Zakliczyn nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka nr 392/38, położonej w obrębie Stróże gmina Zakliczyn;
 11. Sprawozdanie z działalności promocyjnej szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze sprawozdaniem ze stanu naboru do Szkół Powiatowych na rok szkolny2019/2020;
 12. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Panu Michałowi Wojtkiewiczowi;
 13. Podjecie uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Panu Wiesławowi Wodzie;
 14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego w I półroczu 2019 roku;
 15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za I półrocze 2019 roku;
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku;
 18. Podjecie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za lata 2019 i 2020;
 19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w II kwartale 2019 r.
 20. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 21. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 22. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 23. Zamknięcie obrad;
 
 

Przewodniczący Rady


/ - / Paweł Smoleń

Tarnów, 4 października 2019 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd