dzisiaj jest: 27 października 2021 r.   ::    imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego
 • Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

  Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

 • Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

  Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

 • Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

  Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

 • Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

  Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

 • Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie

  Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecieUwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z pracami związanymi z układaniem masy bitumicznej w dniach 27 i 28 października 2021 r. droga powiatowa 138K na odcinku od drogi wojewódxzkiej 977 do wjazdu do domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy będzie zamknięta. Czytaj więcej...


Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie z samorządowcami z powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, proszowickiego i dąbrowskiego spotkał się Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poinformował, że dotychczasowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pozwalający samorządom pozyskiwać pieniądze na modernizację dróg lokalnych, będzie nie tylko kontynuowany, ale także poszerzony o dodatkowe zadania z zakresu drogownictwa. Czytaj więcej...


Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego Przeszło 13,6 mln dofinansowania do trzech zadań otrzymał samorząd powiatu tarnowskiego z pierwszej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia i każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie właśnie trzy wnioski. Czytaj więcej...


Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Powiat tarnowski otrzymał wsparcie dla 5 szkół średnich, które prowadzi. Etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach odebrał w Krakowie potwierdzenia finansowania następnej edycji programów edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Czytaj więcej...


Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie

Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie Plebiscyt realizowany jest z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” i ma na celu odkrycie, oraz pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. To również okazja, aby pokazać, że inwestycje realizowane w Małopolsce przy wsparciu Funduszy Europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez mieszkańców regionu. Do plebiscytu zostały zgłoszone dwa projekty szkół powiatu tarnowskiego "Mistrzowie w zawodzie", oraz "Termomodernizacja obiektów dydaktycznych w Tuchowie i Zakliczynie". Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

XIX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 23 czerwca 2020 r. godz 13:00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul.Narutowicza 38

Posiedzenie odbędzie się w sposób  zdalny

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Złożenie ślubowania przez radną Alinę Barbachen;
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji;
 5. Interpelacje radnych;
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 10. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 13. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie informacji „O stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnowskiego w 2019 roku”;
 14. Zapoznanie z:
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku,
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku
  oraz
  podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok
 16. ;Przedstawienie analizy zmiany planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok;
 18. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022;
 19. Harmonogram działań na rok 2020 do Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020;
 20.  Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej łączącej zadania placówki
  opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie o powołanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 2B, typu socjalizacyjnego;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szerzyny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Ciężkowice, Skrzyszów oraz Wojnicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Lisia Góra oraz Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 28. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – rok 2019;
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”;
 30. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2019 roku;
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
 33. Podjecie uchwały w sprawie powołania radnej do Komisji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 34. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2020 r;
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 36. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 37. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 38. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 39. Zamknięcie obrad;

                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Paweł Smoleń

Tarnów, 19 czerwca 2020 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:316
Wczoraj:941
W tym tygodniu:2236
W tym miesiącu:19497
Ogółem:1941910

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!