XXII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin:  29 września 2020r. godz 13:00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul, Narutowicza 38;

Posiedzenie odbedzie sie w trybie zdalnym

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji;
 4. Interpelacje radnych;
 5. Sprawozdanie końcowe ze współzawodnictwa sportowego szkól Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia ratunkowego w Tarnowie za rok obrotowy 2020 i 2021;
 7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminu Rzepiennik Strzyżewski;
 8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej nr K202505 położonej na działce ew. nr 396/1 w m. Wierzchosławice do kategorii dróg powiatowych;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pleśna prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego
  w I półroczu 2020 roku;
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za I półrocze 2020 roku;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok
  Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 17. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 19. Zamknięcie obrad;

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                     /-/Paweł Smoleń
Tarnów, 16 września 2020 r.

 

Our website is protected by DMC Firewall!