XXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 16 lutego 2021 r., godz 11:00.
Posiedzenie odbędzie sie w trybie zdalnym.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Józefa Szymańskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie planu finansowego i planu działalności merytorycznej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej na rok 2021.
 7. Informacja dotycząca zmiany Planu Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok.
 8. Informacja dotycząca zaopiniowania przez Radę Społeczną Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie dwóch ambulansów sanitarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
 11. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy Tarnowie - „Rynek pracy w regionie tarnowskim” stan na koniec grudnia 2020 r. oraz informacja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy powiatu tarnowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych na lata 2021-2025.
 13. Sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnowski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Zakliczyn nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka nr 392/36 położonej w obrębie Stróże gmina Zakliczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnowskiego położonych w obrębie Stróże gmina Zakliczyn oznaczonych jako działki nr 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/20, 392/21, 392/22, 392/23, 392/24, 392/25, 392/26, 392/27, 392/28, 392/29, 392/30, 392/31, 392/32, 392/33, 392/34, 392/35.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 18. Sprawozdanie z realizacji skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.
 19. Sprawozdanie z realizacji skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Radę Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku.
 20. Podjecie uchwały w sprawie powołania radnego do Komisji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 21. Sprawozdania z prac Komisji w 2020 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnowskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 24. Rozpatrzenie petycji.
 25. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.
 26. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 28. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 4 stycznia 2021 r.

Our website is protected by DMC Firewall!