XXXIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 21 września 2021 r., godz 12:00. Posiedzenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, przy ul. Narutowicza 38 (sala konferencyjna nr 11).

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 6. Zmiana planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2021 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 1818/1 w Tuchowie przy ul. Szpitalnej 1.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX.274.2021 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ryglice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII.264.2021 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego w I półroczu 2021 roku.

 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za I półrocze 2021 roku.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

 15. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

 16. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 17. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 19. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego

                                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 8 września 2021 r.

Our website is protected by DMC Firewall!