dzisiaj jest: 24 czerwca 2018 r.   ::    imieniny: Danuta, Emilia, Jan
 • 29 czerwca będą obradować Radni Powiatu Tarnowskiego

  29 czerwca będą obradować Radni Powiatu Tarnowskiego

 • Jarmark Dominkański na Jamnej już po raz trzeci

  Jarmark Dominkański na Jamnej już po raz trzeci

 • Uczeń ZSP w Ryglicach stypendystą Marszałka Województwa Małopolskiego

  Uczeń ZSP w Ryglicach stypendystą Marszałka Województwa Małopolskiego

 • Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

  Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

 • Uczniowie ZSOiZ w Gromniku medalistami Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej

  Uczniowie ZSOiZ w Gromniku medalistami Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej29 czerwca będą obradować Radni Powiatu Tarnowskiego

29 czerwca będą obradować Radni Powiatu Tarnowskiego 29 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godz. 13.00. Czytaj więcej...


Jarmark Dominkański na Jamnej już po raz trzeci

Jarmark Dominkański na Jamnej już po raz trzeci Za nami trzecia już edycja Jarmarku Dominikańskiego, który odbył się 10 czerwca na Jamnej. W tym roku dopisała pogoda, dopisali wystawcy i oczywiście odwiedzający. Czytaj więcej...


Uczeń ZSP w Ryglicach stypendystą Marszałka Województwa Małopolskiego

Uczeń ZSP w Ryglicach stypendystą Marszałka Województwa Małopolskiego Uczeń drugiej klasy technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Majorka w Ryglicach otrzymał stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego. Czytaj więcej...


Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: Zarejestruj narodziny swojego dziecka online Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 roku. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Czytaj więcej...


Uczniowie ZSOiZ w Gromniku medalistami Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej

Uczniowie ZSOiZ w Gromniku medalistami Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku w wywalczyła brązowe medale Mistrzostw Małopolski Licealiady Młodzieży 2018 w siatkówce plażowej. Zawody finałowe odbyły się w Chrzanowie, gdzie spotkały się drużyny wyłonione w drodze kwalifikacji rejonowych. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Wydział Organizacyjny (Or)

rozmiar tekstu w artykule:

Zadania Wydziału Organizacyjnego (Or):ikona telefon

Do Wydziału Organizacyjnego należy:

 • opracowywanie i okresowe aktualizowanie statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
 • organizowanie pełnego terminowego wykonania przez właściwe wydziały uchwał Rady Powiatu oraz opracowywanie informacji z ich realizacji, 
 • wykonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do służb, straży i inspekcji powiatowych w szczególności związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych jednostek, zatwierdzaniem programów ich działania, uzgadnianiem wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu, 
 • organizowanie przyjęć stron w Starostwie oraz załatwianie skarg, wniosków,interwencji i petycji, nadawanie im biegu, kontrola ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji
  sporządzanie okresowych analiz i informacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Starosty, 
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje i wnioski senatorów i posłów, 
 • nadzorowanie terminowości przygotowywania przez kierujących wydziałami odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych i wnioski Komisji Rady oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji w zakresie ich realizacji, 
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową w województwie, 
 • wykonywanie wyznaczonych obowiązków wynikających z wyborów, referendów i innych przedsięwzięć społecznych, 
 • prowadzenie rejestru porozumień spraw powierzonych, 
 • prowadzenie rejestru upoważnień do podpisywania pism w imieniu Starosty, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw do wykonywania czynności prawnych, 
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Starosty Tarnowskiego, 
 • załatwianie spraw związanych z podziałem terytorialnym, 
 • obsługa narad organizowanych przez Starostę, 
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów powiatowych osób prawnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, 
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia obiektów i pojazdów własnych Starostwa i jednostek podległych, 
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń.


Do zadań Kancelarii Głównej należy:

 • prowadzenie Kancelarii Głównej i korespondencji urzędowej,
 • obsługa interesantów w zakresie przyjmowania korespondencji, 
 • udzielanie stronom informacji bezpośredniej i telefonicznej, 
 • prowadzenie biblioteki Starostwa. 


Do zadań Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy: 

 • realizacja kompetencji Starosty jako zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie udzielonych upoważnień,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Starostwa, 
 • planowanie potrzeb kadrowych Starostwa, 
 • prowadzenie zagadnień etatyzacji w Starostwie, 
 • gospodarowanie funduszem płac, 
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych funduszy i wydatków pracowniczych Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz dodatków specjalnych,
 • realizacja uprawnień pracodawcy związanych z rodzicielstwem, 
 • prowadzenie okresowych ocen pracowników, 
 • organizowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Starostwa, 
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • prowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, 
 • obsługa komisji dokonującej nabory na stanowiska urzędnicze, 
 • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników Starostwa, 
 • realizacja zadań z zakresu zatrudniania i zwalniania stażystów, pracowników na miejscach interwencyjnych i przy robotach publicznych, 
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, 
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników, 
 • organizowanie doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, 
 • prowadzenie praktyk zawodowych studentów i uczniów średnich szkół zawodowych i policealnych, 
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń indywidualnych oraz grupowych, 
 • współpraca w zakresie szkoleń BHP z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP, 
 • współdziałanie z placówkami naukowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, 
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników, 
 • współpraca z ZUS w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - obsługa programu Płatnik.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:16
Wczoraj:253
W tym tygodniu:2813
W tym miesiącu:10073
Ogółem:928607

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd