dzisiaj jest: 22 marca 2018 r.   ::    imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
 • Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

  Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

 • Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

  Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

 • 27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka

  IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

 • Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

  Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim KopernikuPodsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie

Podsumowanie XXIV akcji krwiodawczej w urzędzie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się XXIV akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działający w urzędzie. Rezultatem trwającej trzy godziny akcji było pozyskanie 6 litrów życiodajnego płynu, który pomoże ratować ludzkie zdrowie i życie. Czytaj więcej...


Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego CKZiU w Tuchowie w olimpiadach przedmiotowych Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie po raz kolejny udowodnili swoją wiedzę i umiejętności podczas Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Olimpiada jest organizowana przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Czytaj więcej...


27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

27 marca - XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego 27 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie - ul. Narutowicza 38 - odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godz. 13.00. Czytaj więcej...


IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka"

IV edycja ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchamia IV edycję ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka". Celem projektu jest zazielenianie polskich miast poprzez tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Czytaj więcej...


Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku

Młodzież z Francji, Hiszpanii i Turcji gości w tuchowskim Koperniku Czwarta wymiana młodzieży, odbywająca się w ramach projektu I CHANGE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus plus, stała się faktem. Tym razem młodzież wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich Trouville-sur-Mer we Francji, Fuengirola w Hiszpanii i Samsun w Turcji przyjechała do Liceum w Tuchowie. Czytaj więcej...
Previous
Next

Wydział Organizacyjny (Or)

rozmiar tekstu w artykule:

Zadania Wydziału Organizacyjnego (Or):ikona telefon

Do Wydziału Organizacyjnego należy:

 • opracowywanie i okresowe aktualizowanie statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
 • organizowanie pełnego terminowego wykonania przez właściwe wydziały uchwał Rady Powiatu oraz opracowywanie informacji z ich realizacji, 
 • wykonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do służb, straży i inspekcji powiatowych w szczególności związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych jednostek, zatwierdzaniem programów ich działania, uzgadnianiem wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu, 
 • organizowanie przyjęć stron w Starostwie oraz załatwianie skarg, wniosków,interwencji i petycji, nadawanie im biegu, kontrola ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji
  sporządzanie okresowych analiz i informacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Starosty, 
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje i wnioski senatorów i posłów, 
 • nadzorowanie terminowości przygotowywania przez kierujących wydziałami odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych i wnioski Komisji Rady oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji w zakresie ich realizacji, 
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową w województwie, 
 • wykonywanie wyznaczonych obowiązków wynikających z wyborów, referendów i innych przedsięwzięć społecznych, 
 • prowadzenie rejestru porozumień spraw powierzonych, 
 • prowadzenie rejestru upoważnień do podpisywania pism w imieniu Starosty, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw do wykonywania czynności prawnych, 
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Starosty Tarnowskiego, 
 • załatwianie spraw związanych z podziałem terytorialnym, 
 • obsługa narad organizowanych przez Starostę, 
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów powiatowych osób prawnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, 
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia obiektów i pojazdów własnych Starostwa i jednostek podległych, 
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń.


Do zadań Kancelarii Głównej należy:

 • prowadzenie Kancelarii Głównej i korespondencji urzędowej,
 • obsługa interesantów w zakresie przyjmowania korespondencji, 
 • udzielanie stronom informacji bezpośredniej i telefonicznej, 
 • prowadzenie biblioteki Starostwa. 


Do zadań Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy: 

 • realizacja kompetencji Starosty jako zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie udzielonych upoważnień,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Starostwa, 
 • planowanie potrzeb kadrowych Starostwa, 
 • prowadzenie zagadnień etatyzacji w Starostwie, 
 • gospodarowanie funduszem płac, 
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych funduszy i wydatków pracowniczych Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz dodatków specjalnych,
 • realizacja uprawnień pracodawcy związanych z rodzicielstwem, 
 • prowadzenie okresowych ocen pracowników, 
 • organizowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Starostwa, 
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • prowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, 
 • obsługa komisji dokonującej nabory na stanowiska urzędnicze, 
 • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników Starostwa, 
 • realizacja zadań z zakresu zatrudniania i zwalniania stażystów, pracowników na miejscach interwencyjnych i przy robotach publicznych, 
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, 
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników, 
 • organizowanie doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, 
 • prowadzenie praktyk zawodowych studentów i uczniów średnich szkół zawodowych i policealnych, 
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń indywidualnych oraz grupowych, 
 • współpraca w zakresie szkoleń BHP z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP, 
 • współdziałanie z placówkami naukowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, 
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników, 
 • współpraca z ZUS w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - obsługa programu Płatnik.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:91
Wczoraj:517
W tym tygodniu:1792
W tym miesiącu:10507
Ogółem:887458

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd