dzisiaj jest: 22 września 2018 r.   ::    imieniny: Tomasz, Maurycy
 • Jamna: 74. rocznica boju Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty AK

  Jamna: 74. rocznica boju Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty AK

 • Programy z zakresu polityki zdrowotnej - wyniki III i ogłoszenia o IV konkursach ofert

  Programy z zakresu polityki zdrowotnej - wyniki III i ogłoszenia o IV konkursach ofert

 • 25 września - XLVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  25 września - XLVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Finał projektu „Kuźnia Start-upów”

  Finał projektu „Kuźnia Start-upów”

 • Bezpiecznie i komfortowo - otwarcie Ośrodka w nowej lokalizacji

  Bezpiecznie i komfortowo - otwarcie Ośrodka w nowej lokalizacjiJamna: 74. rocznica boju Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty AK

Jamna: 74. rocznica boju Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty AK W najbliższą niedzielę 23 września odbędą się uroczystości 74. rocznicy pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, na które zapraszają Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz Rektor Kościoła na Jamnej Ojciec Andrzej Chlewicki OP. Czytaj więcej...


Programy z zakresu polityki zdrowotnej - wyniki III i ogłoszenia o IV konkursach ofert

Programy z zakresu polityki zdrowotnej - wyniki III i ogłoszenia o IV konkursach ofert Wyniki III konkursów ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programów z zakresu polityki zdrowotnej i ogłoszenia o IV konkursach ofert. Czytaj więcej...


25 września - XLVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

25 września - XLVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego 25 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godz. 13.00. Czytaj więcej...


Finał projektu „Kuźnia Start-upów”

Finał projektu „Kuźnia Start-upów” Zakończyła się realizacja projektu „Kuźnia Start-upów”. Został on zwieńczony konferencją podsumowującą, w której uczestniczyło osiem zespołów ze szkół średnich Powiatu Tarnowskiego: ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSLiT w Wojniczu, ZSP Zakliczyn, ZSP Żabno oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Czytaj więcej...


Bezpiecznie i komfortowo - otwarcie Ośrodka w nowej lokalizacji

Bezpiecznie i komfortowo - otwarcie Ośrodka w nowej lokalizacji To, co dla wielu jeszcze nie tak dawno wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. W Wierzchosławicach - Dwudniakach uroczyście otwarto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w nowej lokalizacji. Przeniesiony został ze Zbylitowskiej Góry. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Wydział Organizacyjny (Or)

rozmiar tekstu w artykule:

Zadania Wydziału Organizacyjnego (Or):ikona telefon

Do Wydziału Organizacyjnego należy:

 • opracowywanie i okresowe aktualizowanie statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
 • organizowanie pełnego terminowego wykonania przez właściwe wydziały uchwał Rady Powiatu oraz opracowywanie informacji z ich realizacji, 
 • wykonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do służb, straży i inspekcji powiatowych w szczególności związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych jednostek, zatwierdzaniem programów ich działania, uzgadnianiem wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu, 
 • organizowanie przyjęć stron w Starostwie oraz załatwianie skarg, wniosków,interwencji i petycji, nadawanie im biegu, kontrola ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji
  sporządzanie okresowych analiz i informacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Starosty, 
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje i wnioski senatorów i posłów, 
 • nadzorowanie terminowości przygotowywania przez kierujących wydziałami odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych i wnioski Komisji Rady oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji w zakresie ich realizacji, 
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową w województwie, 
 • wykonywanie wyznaczonych obowiązków wynikających z wyborów, referendów i innych przedsięwzięć społecznych, 
 • prowadzenie rejestru porozumień spraw powierzonych, 
 • prowadzenie rejestru upoważnień do podpisywania pism w imieniu Starosty, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw do wykonywania czynności prawnych, 
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Starosty Tarnowskiego, 
 • załatwianie spraw związanych z podziałem terytorialnym, 
 • obsługa narad organizowanych przez Starostę, 
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów powiatowych osób prawnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, 
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia obiektów i pojazdów własnych Starostwa i jednostek podległych, 
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń.


Do zadań Kancelarii Głównej należy:

 • prowadzenie Kancelarii Głównej i korespondencji urzędowej,
 • obsługa interesantów w zakresie przyjmowania korespondencji, 
 • udzielanie stronom informacji bezpośredniej i telefonicznej, 
 • prowadzenie biblioteki Starostwa. 


Do zadań Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy: 

 • realizacja kompetencji Starosty jako zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie udzielonych upoważnień,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Starostwa, 
 • planowanie potrzeb kadrowych Starostwa, 
 • prowadzenie zagadnień etatyzacji w Starostwie, 
 • gospodarowanie funduszem płac, 
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych funduszy i wydatków pracowniczych Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz dodatków specjalnych,
 • realizacja uprawnień pracodawcy związanych z rodzicielstwem, 
 • prowadzenie okresowych ocen pracowników, 
 • organizowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Starostwa, 
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • prowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, 
 • obsługa komisji dokonującej nabory na stanowiska urzędnicze, 
 • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników Starostwa, 
 • realizacja zadań z zakresu zatrudniania i zwalniania stażystów, pracowników na miejscach interwencyjnych i przy robotach publicznych, 
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, 
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników, 
 • organizowanie doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, 
 • prowadzenie praktyk zawodowych studentów i uczniów średnich szkół zawodowych i policealnych, 
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń indywidualnych oraz grupowych, 
 • współpraca w zakresie szkoleń BHP z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP, 
 • współdziałanie z placówkami naukowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, 
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników, 
 • współpraca z ZUS w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - obsługa programu Płatnik.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:16
Wczoraj:384
W tym tygodniu:2656
W tym miesiącu:9904
Ogółem:972325

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd