dzisiaj jest: 15 listopada 2018 r.   ::    imieniny: Amelia, Albert, Leopold
 • 19 listopada - I sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji

  19 listopada - I sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji

 • Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności

  Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności

 • Centrum Paderewskiego: Koncert na 100-lecie odzyskania niepodległości i bliskich relacji polsko-amerykańskich

  Centrum Paderewskiego: Koncert na 100-lecie odzyskania niepodległości i bliskich relacji polsko-amerykańskich

 • Młodzież ZSLiT w Wojniczu

  Młodzież ZSLiT w Wojniczu "Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie"

 • "Ukochana, Umiłowana, Wolna - Ojczyzna Nasza"19 listopada - I sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji

19 listopada - I sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 odbędzie się I sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad został zaplanowany na godzinę 12.00. Czytaj więcej...


Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności

Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności W dniach od 14 do 15 listopada 2018 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza. Czytaj więcej...


Centrum Paderewskiego: Koncert na 100-lecie odzyskania niepodległości i bliskich relacji polsko-amerykańskich

Centrum Paderewskiego: Koncert na 100-lecie odzyskania niepodległości i bliskich relacji polsko-amerykańskich Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 16 listopada (piątek) serdecznie zaprasza na uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz bliskich relacji polsko-amerykańskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Czytaj więcej...


Młodzież ZSLiT w Wojniczu "Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie"

Młodzież ZSLiT w Wojniczu W dniach 18-19 października 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do stolicy naszej Ojczyzny - Warszawy.   Czytaj więcej...


"Ukochana, Umiłowana, Wolna - Ojczyzna Nasza"

100 lecie Niepodległej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”.W dniu 25 października 2018 roku w Zespole szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbyły się uroczyste obchody 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Wydział Organizacyjny (Or)

rozmiar tekstu w artykule:

Zadania Wydziału Organizacyjnego (Or):ikona telefon

Do Wydziału Organizacyjnego należy:

 • opracowywanie i okresowe aktualizowanie statutu powiatu, regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
 • organizowanie pełnego terminowego wykonania przez właściwe wydziały uchwał Rady Powiatu oraz opracowywanie informacji z ich realizacji, 
 • wykonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do służb, straży i inspekcji powiatowych w szczególności związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych jednostek, zatwierdzaniem programów ich działania, uzgadnianiem wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu, 
 • organizowanie przyjęć stron w Starostwie oraz załatwianie skarg, wniosków,interwencji i petycji, nadawanie im biegu, kontrola ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji
  sporządzanie okresowych analiz i informacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Starosty, 
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje i wnioski senatorów i posłów, 
 • nadzorowanie terminowości przygotowywania przez kierujących wydziałami odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych i wnioski Komisji Rady oraz sporządzanie okresowych analiz i informacji w zakresie ich realizacji, 
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową w województwie, 
 • wykonywanie wyznaczonych obowiązków wynikających z wyborów, referendów i innych przedsięwzięć społecznych, 
 • prowadzenie rejestru porozumień spraw powierzonych, 
 • prowadzenie rejestru upoważnień do podpisywania pism w imieniu Starosty, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw do wykonywania czynności prawnych, 
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Starosty Tarnowskiego, 
 • załatwianie spraw związanych z podziałem terytorialnym, 
 • obsługa narad organizowanych przez Starostę, 
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów powiatowych osób prawnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, 
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia obiektów i pojazdów własnych Starostwa i jednostek podległych, 
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń.


Do zadań Kancelarii Głównej należy:

 • prowadzenie Kancelarii Głównej i korespondencji urzędowej,
 • obsługa interesantów w zakresie przyjmowania korespondencji, 
 • udzielanie stronom informacji bezpośredniej i telefonicznej, 
 • prowadzenie biblioteki Starostwa. 


Do zadań Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy: 

 • realizacja kompetencji Starosty jako zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie udzielonych upoważnień,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Starostwa, 
 • planowanie potrzeb kadrowych Starostwa, 
 • prowadzenie zagadnień etatyzacji w Starostwie, 
 • gospodarowanie funduszem płac, 
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych funduszy i wydatków pracowniczych Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz dodatków specjalnych,
 • realizacja uprawnień pracodawcy związanych z rodzicielstwem, 
 • prowadzenie okresowych ocen pracowników, 
 • organizowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Starostwa, 
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • prowadzenie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, 
 • obsługa komisji dokonującej nabory na stanowiska urzędnicze, 
 • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników Starostwa, 
 • realizacja zadań z zakresu zatrudniania i zwalniania stażystów, pracowników na miejscach interwencyjnych i przy robotach publicznych, 
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, 
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników, 
 • organizowanie doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, 
 • prowadzenie praktyk zawodowych studentów i uczniów średnich szkół zawodowych i policealnych, 
 • organizowanie i nadzorowanie szkoleń indywidualnych oraz grupowych, 
 • współpraca w zakresie szkoleń BHP z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP, 
 • współdziałanie z placówkami naukowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, 
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Starostwa, 
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników, 
 • współpraca z ZUS w zakresie realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - obsługa programu Płatnik.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:49
Wczoraj:547
W tym tygodniu:1618
W tym miesiącu:6678
Ogółem:1002445

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!