dzisiaj jest: 28 listopada 2021 r.   ::    imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
 • 95 latek z Łowczowa odznaczony „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

  95 latek z Łowczowa odznaczony „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

 • Pomoc dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna

  Pomoc dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna

 • Obchody III Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego

  Obchody III Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego

 • Rozdano puchary najlepszym szkołom powiatowym w dziedzinie sportu

  Rozdano puchary najlepszym szkołom powiatowym w dziedzinie sportu

 • Sukcesy muzyczne uczniów z LO w Gromniku w konkursach wokalnych

  Sukcesy muzyczne uczniów z LO w Gromniku w konkursach wokalnych95 latek z Łowczowa odznaczony „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

95 latek z Łowczowa odznaczony „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” Pan Stefan Rojkowicz, zasłużony mieszkaniec regionu tarnowskiego, otrzymał z rąk II Wicewojewody Małopolskiego Ryszarda Pagacza „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W uroczystym przekazaniu Medalu uczestniczył także starosta tarnowski Roman Łucarz. Czytaj więcej...


Pomoc dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna

Pomoc dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Dnia 26 listopada 2021 r. (piątek), w siedzibie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy ul. M. B. Fatimskiej 2, odbyło się oficjalne przekazanie ambulansu PSPR w użyczenie Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna - Oddział w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Jacek Hudyma, dyrektor PSPR Kazimiera Kunecka, oraz przedstawiciele stowarzyszenia. Czytaj więcej...


Obchody III Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego

Obchody III Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego Podziękowania za pracę dla drugiego człowieka – wymagającą poświęcenia, ale i odpowiedzialności usłyszeli pracownicy socjalni z powiatu tarnowskiego. W obchodach Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach wzięła udział minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Czytaj więcej...


Rozdano puchary najlepszym szkołom powiatowym w dziedzinie sportu

Rozdano puchary najlepszym szkołom powiatowym w dziedzinie sportu W Starostwie Powiatowym w Tarnowie dnia 24 listopada br. odbyło się oficjalne rozdanie dyplomów i pucharów, na ręce dyrektorów szkół podstawowych i średnich z powiatu tarnowskiego. W uroczystości przekazania nagród uczestniczył etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach, obecny był także dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Czesław Mida, oraz dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czytaj więcej...


Sukcesy muzyczne uczniów z LO w Gromniku w konkursach wokalnych

Sukcesy muzyczne uczniów z LO w Gromniku w konkursach wokalnych Uczennice ze szkoły powiatowej - Liceum Ogólnokształcącego w Gromniku - realizujące dodatkowy program aktorsko-wokalny, osiągnęły w ostatnim czasie znaczące sukcesy w konkursach i festiwalach na forum regionalnym ogólnopolskim. Eliminacjom towarzyszyły ogromne emocje, wybrano i nagrodzono najlepsze wokalistki. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w tekście odczytywalnym maszynowo

rozmiar tekstu w artykule:

Starostwo Powiatowe jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu.
Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez powiat:

 • zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Starostwa należy także kompleksowa obsługa organów powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.

Podział zadań w urzędzie opisuje Regulamin Organizacyjny. Zadania realizują zgodnie z regulaminem organizacyjnym tworzące strukturę Starostwa Powiatowego w Tarnowie komórki organizacyjne: wydziały, biura, zespoły, pełnomocnicy oraz samodzielne stanowiska pracy.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta. Kieruje on Starostwem, gospodaruje jego środkami finansowymi, ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
Starosta może w drodze zarządzenia upoważnić Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do wykonywania niektórych zadań w zakresie kierowania Starostwem.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie obsługuje mieszkańców 16 gmin wchodzących w skład powiatu tarnowskiwego. Gminy te to: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Mieszkańcy powiatu obsługiwani są w trzech budynkach w Tarnowie. W budynku przy ul. Narutowicza 38 pracują wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy za wyjątkiem Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, które mieszczą się w budynku przy ul. Nowej 3 oraz ul. Rybnej 5.

W budynku przy ul. Rybnej 5 obsługiwani są mieszkańcy powiatu w sprawach dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i czasowego zajęcia nieruchomości prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

 • rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - do Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę - do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, prowadzeniem rejestru zwierząt objętych zakazem handlu, wydawaniem zaświadczeń, że grunt (działka) nie jest lasem - do Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
 • wnioskowaniem o współorganizację imprez kulturalnych i promocyjnych, wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tarnowskiego - do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji,
 • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków - do Wydział Geodezji,
 • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług - do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • realizowanymi programami zdrowotnymi oraz projektami na rzecz osób niepełnosprawnych - do Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • zgłoszeniem znalezionych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych - do Wydziału ds. Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
 • udzielania przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej - do Wydziału Rozwoju Powiatu.

Jak załatwić sprawę w Starostwie?

 • można napisać pismo i wysłać je na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów,
 • można wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • można zadzwonić na numer telefonu: 14  68 83 300,
 • można wysłać fax na numer 14 68 83 310,
 • można wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP.
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby wysłać pismo tym sposobem potrzebny jest internet i swoje konto w ePUAP.
  Adres skrytki ePuap: ESP:/4nm0ek36nd/skrytka,
 • można przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu,
 • można przyjść i zostawić pisma oraz inne dokumenty na Dzienniku Podawczym Starostwa. Jest to okienko na parterze, przy którym otrzymasz potrzebną informację.

Wszystkie informacje o powiecie, w tym numery telefonów do pracowników Starostwa można znaleźć na stronach internetowych: http://www.powiat.tarnow.pl i https://bip.malopolska.pl/sptarnow.

Jak pracuje Starostwo?

Starostwo Powiatowe w Tarnowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wyjątkiem jest Wydział Transportu i Komunikacji czynny od 7:00 do 15:00.
W przypadku rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami wizytę w urzędzie można zaplanować za pośrednictwem Internetowej Rezerwacji Wizyt, znajdującej się na stronie internetowej kolejka.powiat.tarnow.pl

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Społecznej
/-/
Elżbieta Sterkowiec

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:347
Wczoraj:471
W tym tygodniu:5450
W tym miesiącu:21158
Ogółem:1966061

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd