dzisiaj jest: 22 czerwca 2021 r.   ::    imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
 • Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

  Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

 • Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 • Heti 2021, Seul

  Heti 2021, Seul

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 • XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  XXXI Sesja Rady Powiatu TarnowskiegoInformacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie W związku z utzrymującą się sytuacją epidemiologiczną, powodującą brak możliwości zorganizowania akcji oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, prezes Klubu HDK Jacek Hudyma serdecznie zachęca do oddawania krwi w oddziałach terenowych w Tarnowie. Czytaj więcej...


Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisane zostały umowy na realizację 16 projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotyczą głównie likwidacji barier architektonicznych, ale także zakupów samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, czy utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy. W spotkaniu uczestniczyła Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska. Czytaj więcej...


Heti 2021, Seul

Heti 2021, Seul W dniach 7-10 czerwca odbył się w Seulu, 17-ty Międzynarodowy Kongres HETI (Horses in Education and Therapy International). Konferencja miała formę hybrydową – część osób uczestniczyła w konferencji online. Czytaj więcej...


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Przypominamy, iż do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Czytaj więcej...


XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W  dniu 29 czerwca 2021 r., godz 10:00, w Centrum I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top lsop

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Termin: 29 czerwca 2021 r., godz 10:00.
Posiedzenie odbędzie się w Centrum I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie mienia ruchomego.

 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 16. Ocena zasobów pomocy społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 18. Harmonogram działań na rok 2021 do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

 19. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka nr 1322/6, położonej w Radłowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Radłowie, oznaczonej jako działka nr 1322/6, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy wpisany do rejestru zabytków.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Tarnowskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gromnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wietrzychowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żabno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radłów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 34. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 16 czerwca 2021 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:738
Wczoraj:830
W tym tygodniu:1568
W tym miesiącu:14090
Ogółem:1844730

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!