dzisiaj jest: 27 października 2021 r.   ::    imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego
 • Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

  Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

 • Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

  Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

 • Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

  Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

 • Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

  Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

 • Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie

  Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecieUwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej

Uwaga! Utrudnienia na drodze powiatowej Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z pracami związanymi z układaniem masy bitumicznej w dniach 27 i 28 października 2021 r. droga powiatowa 138K na odcinku od drogi wojewódxzkiej 977 do wjazdu do domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy będzie zamknięta. Czytaj więcej...


Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie

Spotkanie ministra Adamczyka z samorządowcami w starostwie W Starostwie Powiatowym w Tarnowie z samorządowcami z powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, proszowickiego i dąbrowskiego spotkał się Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poinformował, że dotychczasowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pozwalający samorządom pozyskiwać pieniądze na modernizację dróg lokalnych, będzie nie tylko kontynuowany, ale także poszerzony o dodatkowe zadania z zakresu drogownictwa. Czytaj więcej...


Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego

Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla powiatu tarnowskiego Przeszło 13,6 mln dofinansowania do trzech zadań otrzymał samorząd powiatu tarnowskiego z pierwszej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia i każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie właśnie trzy wnioski. Czytaj więcej...


Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Powiat tarnowski otrzymał wsparcie dla 5 szkół średnich, które prowadzi. Etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach odebrał w Krakowie potwierdzenia finansowania następnej edycji programów edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Czytaj więcej...


Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie

Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie Plebiscyt realizowany jest z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” i ma na celu odkrycie, oraz pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. To również okazja, aby pokazać, że inwestycje realizowane w Małopolsce przy wsparciu Funduszy Europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez mieszkańców regionu. Do plebiscytu zostały zgłoszone dwa projekty szkół powiatu tarnowskiego "Mistrzowie w zawodzie", oraz "Termomodernizacja obiektów dydaktycznych w Tuchowie i Zakliczynie". Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 29 czerwca 2021 r., godz 10:00.
Posiedzenie odbędzie się w Centrum I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie mienia ruchomego.

 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 16. Ocena zasobów pomocy społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 18. Harmonogram działań na rok 2021 do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

 19. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka nr 1322/6, położonej w Radłowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Radłowie, oznaczonej jako działka nr 1322/6, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy wpisany do rejestru zabytków.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Tarnowskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gromnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wietrzychowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żabno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radłów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 34. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 16 czerwca 2021 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:308
Wczoraj:941
W tym tygodniu:2228
W tym miesiącu:19489
Ogółem:1941902

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd